แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

ลงชื่อสมัคร เข้าร่วมโครงการโดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครที่เป็น หัวหน้าทีม เพื่อที่จะใช้เป็น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ในการ Login เข้าระบบ ในครั้งต่อไป และเบอร์โทรศัพท์มือถือจะใช้ในการเป็น รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ เมื่อทำการสมัครแล้ว ระบบจะตรวจสอบ หมายเลขบัตรประชาชน ว่าซ้ำหรือไม่ จึงจะผ่านสู่ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน และกดส่งใบสมัคร เข้าร่วมโครงการ