LINE ID : @jmb2107g
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1
ลงชื่อสมัคร โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครที่เป็น หัวหน้าทีม เพื่อที่จะใช้เป็น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ในการ Login เข้าระบบ และเบอร์โทรศัพท์มือถือจะใช้ในการเป็น รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ เมื่อทำการสมัครเรียบร้อย โดยทางระบบจะทำการตรวจสอบ หมายเลขบัตรประชาชน ว่าซ้ำหรือไม่ ถ้าผ่านขันตอนนี้จะไปสู่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2
กรอกข้อมูลใบสมัครผู้ร่วมทีม เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ทำการกดส่งใบสมัครเพื่อที่คณะกรรมการจะได้ทำการ ตรวจสอบใบสมัคร
"SMEs STARTUP ตัวจริง "
จินตนาการ สู่นวัตกรรม ที่เป็นจริงได้
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลได้